Chuyên Gia Đào Tạo

DOANH NHÂN NGUYỄN ĐÌNH LUYỆN

Hiện đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch CSS Train
& Chủ tịch HĐQT Học Viện iCoach

Cảm Nhận Tiêu Biểu

Chúng tôi luôn có những kiến thức chất lượng, dành riêng cho nhưng doanh nghiệp quy mô lên đến hàng chục ngàn người.

Chị Bốn
Sau khi hoàn thành khóa học đặc biệt “chuyển giao quy trình xây dựng đội nhóm kinh doanh thành công”

Đào Minh Châu-Magic Skin
Cảm nhận về thầy Nguyễn Đình Luyện.

Linh Bery-Weilaiya
Cảm nhận sau khóa học Champion 

Tổ Chức Đã Đào Tạo

Những tổ chức Nguyễn Đình Luyện đã đào tạo và hàng trăm tổ chức khác, …

Nhân bản đội nhóm kinh doanh bùng nổ

Khóa học thực chiến dành cho các leader đang muốn tạo ra một đội nhóm bùng nổ , vững mạnh

Chỉ cần tập trung học trong một tháng bạn sẽ thấy sự khác biệt!

Nhân bản đội nhóm kinh doanh ngành bảo hiểm

Khóa học thực tế dành cho đội nhóm kinh doanh trong thời đại 4.0 hiện nay. Trang bị cho bạn kỹ năng Sale tuyệt đỉnh.

Trong vòng chưa đầy 7 năm, anh ấy đã xây dựng một doanh nghiệp 8 con số thông qua các trang web của mình. Trong những năm qua, Peng Joon đã hoàn thiện hệ thống 5 bước của mình để giúp hàng nghìn người kiếm tiền từ niềm đam mê của họ, kiếm thu nhập thụ động trực tuyến và sống theo phong cách dot com. Hệ thống của ông đã được nhiều người coi là cách tiếp cận chiến lược và sáng tạo nhất để phát triển một đế chế trực tuyến.

Nhân bản kinh doanh đội nhóm thực chiến

Khóa học thực tế dành cho đội nhóm kinh doanh trong thời đại 4.0 hiện nay

Trong vòng chưa đầy 7 năm, anh ấy đã xây dựng một doanh nghiệp 8 con số thông qua các trang web của mình. Trong những năm qua, Peng Joon đã hoàn thiện hệ thống 5 bước của mình để giúp hàng nghìn người kiếm tiền từ niềm đam mê của họ, kiếm thu nhập thụ động trực tuyến và sống theo phong cách dot com. Hệ thống của ông đã được nhiều người coi là cách tiếp cận chiến lược và sáng tạo nhất để phát triển một đế chế trực tuyến.

Là một trong những diễn giả được yêu cầu nhiều nhất trên thế giới, Peng Joon đã chia sẻ sân khấu với Richard Branson, Tony Robbins, Robert Kiyosaki và nhiều nhà lãnh đạo tư tưởng khác của thời đại này.

Nhân bản kinh doanh đội nhóm thực chiến

Khóa học thực tế dành cho đội nhóm kinh doanh trong thời đại 4.0 hiện nay. Trang bị cho bạn kỹ năng Sale tuyệt đỉnh.

Trong vòng chưa đầy 7 năm, anh ấy đã xây dựng một doanh nghiệp 8 con số thông qua các trang web của mình. Trong những năm qua, Peng Joon đã hoàn thiện hệ thống 5 bước của mình để giúp hàng nghìn người kiếm tiền từ niềm đam mê của họ, kiếm thu nhập thụ động trực tuyến và sống theo phong cách dot com. Hệ thống của ông đã được nhiều người coi là cách tiếp cận chiến lược và sáng tạo nhất để phát triển một đế chế trực tuyến.

Nhân bản kinh doanh đội nhóm thực chiến

Khóa học thực tế dành cho đội nhóm kinh doanh trong thời đại 4.0 hiện nay

Trong vòng chưa đầy 7 năm, anh ấy đã xây dựng một doanh nghiệp 8 con số thông qua các trang web của mình. Trong những năm qua, Peng Joon đã hoàn thiện hệ thống 5 bước của mình để giúp hàng nghìn người kiếm tiền từ niềm đam mê của họ, kiếm thu nhập thụ động trực tuyến và sống theo phong cách dot com. Hệ thống của ông đã được nhiều người coi là cách tiếp cận chiến lược và sáng tạo nhất để phát triển một đế chế trực tuyến.

Là một trong những diễn giả được yêu cầu nhiều nhất trên thế giới, Peng Joon đã chia sẻ sân khấu với Richard Branson, Tony Robbins, Robert Kiyosaki và nhiều nhà lãnh đạo tư tưởng khác của thời đại này.