Danh Mục Hành Động

Action 1

 1. Thiết bị yêu cầu:
  • Máy tính có mic
  • Cam đầy đủ
  • Thêm màn hình phụ kết nối với máy tính ( 2 màn hình – Bắt buộc)

=> Phục vụ dạy và học online Chuyên Nghiệp, phải đầu tư để có chất lượng tốt nhất

Action 2

 1. Tải bộ slide này về kèm với font của slide
 2. Dùng chính bộ slide này để ghi chú

Nhấn vào đây để lấy bộ slide

Action 3

Đây là bộ tài liệu mà phần trên là slide phần dưới là khoảng trống để có thể ghi vào
Nhấn vào để tải tài liệu: Link tài liệu

  1. Yêu cầu tài liệu:
   • In hết 8 bộ tài liệu này, thành hai bản
   • 1 bản để: Đọc trước + Viết thẳng ý hiểu của mình trên mỗi trang
   • 1 bản để: Sử dụng Trong quá trình học từng video
  2. Hướng dẫn ghi chép:
   • Bản 1: Hãy thử viết ý mà mình hiểu về mỗi slide, những thắc mắc khó hiểu v.v. , viết thẳng vào đó => nó sẽ giúp em có sự chuẩn bị trước.
   • Việc này phải hoàn thành trước khi thầy dạy. ( không lo viết đúng hay sai, hãy cứ viết thôi đã )
   • Bản 2: Trong quá trình học từng video một, hãy dừng lại ghi ra những gì mình sẽ dạy cho hệ thống bên dưới dựa trên bài giảng của thầy, những ý tưởng, văn hóa của riêng công ty em, những câu chuyện cá nhân của em .vv.
   • Biến nó thành công cụ để em truyền đạt cho hệ thống theo phong cách “riêng” của mình

Video hướng dẫn Action 3