Khoá học Nhân Bản Đội Nhóm Kinh Doanh Bùng Nổ của Nguyễn Đình Luyện

Nhân Bản Đội Nhóm Kinh Doanh Bùng Nổ của Nguyễn Đình Luyện là khoá học về việc: Làm thế nào để có một đội nhóm chất lượng, hiệu quả cao.

Khoá học Nhân Bản Đội Nhóm Kinh Doanh Bùng Nổ Bao Gồm:

Level 2: Huấn luyện cho chính bản thân bạn-Như một người mới

 • DL01-Nền tảng: Thay đổi mô thức thành công
 • DL02-Cách thức hiện thực hóa ước mơ mục tiêu
 • DL03-Cách xây dựng danh sách khách hàng
Nhân Bản Đội Nhóm Kinh Doanh Bùng Nổ
 • DL01-Nền tảng: Thay đổi mô thức thành công
 • DL02-Cách thức hiện thực hóa ước mơ mục tiêu
 • DL03-Cách xây dựng danh sách khách hàng
 • DL01-Nền tảng: Thay đổ Nhân Bản Đội Nhóm Kinh Doanh i mô thức thành công
 • DL02-Cách thức hiện thực hóa ước mơ mục tiêu
 • DL03-Cách xây dựng danh sách khách hàng
 • DL01-Nền tảng: Thay đổi mô thức thành công
 • DL02-Cách thức hiện thực hóa ước mơ mục tiêu
 • DL03-Cách xây dựng danh sách khác Nhân Bản Đội Nhóm Kinh Doanhh hàng
 • DL01-Nền tảng: Thay đổi mô thức thành công
 • DL02-Cách thức hiện thực hóa ước mơ mục tiêu
 • DL03-Cách xây dựng danh sách khách hàng
Hình Ảnh Học viên khoá học Nhân Bản Đội Nhóm Kinh Doanh Bùng Nổ
Khoá học Nhân bản đội nhóm kinh doanh

Làm sao để tham gia khoá học?

Đăng ký trực tiếp với ban tổ chức

Related Articles

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *