Chuyên Gia Đào Tạo

DOANH NHÂN NGUYỄN ĐÌNH LUYỆN

Hiện đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch CSS Train
& Chủ tịch HĐQT Học Viện iCoach

ĐĂNG KÝ NHẬN SLIDE

“Bản Đồ Thành Công Trong Phát Triển Đội Nhóm”

Cảm Nhận Tiêu Biểu

Chúng tôi luôn có những kiến thức chất lượng, dành riêng cho nhưng doanh nghiệp quy mô lên đến hàng chục ngàn người.

Chị Bốn
Sau khi hoàn thành khóa học đặc biệt “chuyển giao quy trình xây dựng đội nhóm kinh doanh thành công”

Đào Minh Châu-Magic Skin
Cảm nhận về thầy Nguyễn Đình Luyện.

Linh Bery-Weilaiya
Cảm nhận sau khóa học Champion 

Tổ Chức Đã Đào Tạo

Những tổ chức Nguyễn Đình Luyện đã đào tạo và hàng trăm tổ chức khác, …

Nhân bản đội nhóm kinh doanh bùng nổ

Khóa học thực chiến dành cho các leader đang muốn tạo ra một đội nhóm bùng nổ , vững mạnh

Chỉ cần tập trung học trong một tháng bạn sẽ thấy sự khác biệt!