Quay lại Khóa học

Nhân Bản Đội Nhóm-chuyển giao

Hoàn thành 0%
0/0 bài học
Đang học
Bài học 17 trong 16
Đang học

DL00-Chuẩn bị trước khi học Copy

Nguyễn Đình Luyện 3 Tháng Mười Hai, 2022

Mục lục

01- Hướng dẫn vào học livestream trực tiếp bằng máy tính.

02-Hướng dẫn vào học livestream trực tiếp bằng điện thoại

03-Hướng dẫn vào học offline ( học lại)